Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang

Friedrich Engels (1886)


Skrevet af F. Engels i begyndelsen af 1886. Trykt som Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie i »Die Neue Zeit«, 4. årgang, nr. 4 og 5, 1886 og som særtryk i Stuttgart 1888.
I Marx/Engels: Werke, Dietz Verlag, Berlin. Band 21, 5. Auflage 1975, Berlin/DDR, S. 259-307.
Efter 1888-udgaven.

Fra Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, s. 356-400, Forlaget Tiden, København 1973.

Overført til internet af Jeppe Druedahl for Socialistisk Standpunkt, dec. 2004.
Kopieret til Marxisme Online 11. sep. 2008 iflg. aftale (mindre fejl i teksten rettet ved korrektur).


Forord (1888)
Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang


Sidst opdateret 13.9.2008