Kritik af Gotha-programmet

Karl Marx og Friedrich Engels (1875/91)


Teksten er taget fra Marx/Engels: Udvalgte Skrifter bind 2, udgivet af Forlaget Tiden, 1973.
I pjecen af samme navn (Forlaget Tiden, 1977) findes flere breve samt noter af Lenin om emnet. De kritiserede programmer, der er bragt som bilag her, er ligeledes optrykt i pjecen.


[ Karl Marx ]

Karl Marx (1875)

[ Friedrich Engels ]

Friedrich Engels (1877)

Marx og Engels formulerede allerede i 1875 den første kritik af den retning, som det tyske socialdemokrati bevægede sig i, og som senere skulle danne skole for bl.a. det danske socialdemokrati, hvis Gimle-program fra 1877 stort er en afskrift af Gotha-programmet.

Gotha-programmet blev vedtaget på kongressen i 1875, hvor to socialistiske partier blev sluttet sammen – det ene byggede på Lassalles ideer, det andet (ledet af bl.a. Wilhelm Liebknecht) lå meget tættere på Marx’ og Engels’ ideer.

Selv om kritikken er rettet mod et politisk program, som forlængst er forældet, så rejser kritikken en lang række principielle spørgsmål, som har betydning for socialister, som i dag ønsker at forandre verden.

Deres kritik blev holdt tilbage af ledende socialdemokrater, indtil den blev offentliggjort af Engels i 1891.

Den vigtigste politiske kritik findes i Marx’ “Randbemærkninger” og Engels’ brev til Bebel. Resten handler især om tilbageholdelsen af kritikken.

Indhold

Fr. Engels: Forord, 6. januar 1891

Karl Marx: Brev til Bracke, 5. maj 1875

Karl Marx: Randbemærkninger til det tyske arbejderpartis program, maj 1875

Fr. Engels: Brev til Bebel, 18.-28. marts 1875

Fr. Engels: Brev til Kautsky, 23. februar 1891

 

Bilag

Det socialdemokratiske arbejderpartis program,
vedtaget i Eisenach 1869

Program for Tysklands socialistiske arbejderparti,
vedtaget i Gotha 1875

Program for Tysklands socialdemokratiske parti,
vedtaget i Erfurt 1891


Sidst opdateret 23.7.2017