Kritiske randbemærkninger til artiklen »Kongen af Prøjsen og socialreformen. Af en prøjser« (Vorwärts! nr. 60)

Karl Marx (1844)

Indledning af Kurasje-redaktionen (1970)


Fra Kurasje, nr. 2-3, 1970.
Læs Karl Marx: Kritiske randbemærkninger til artiklen »Kongen af Prøjsen og socialreformen. Af en prøjser« (Vorwärts! nr. 60)

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online 20. okt. 2008


Denne artikel, der er skrevet i Paris den 31. juli 1844, markerer Marx’ overgang fra radikal demokrat til proletarisk socialist. Mens han tidligere havde ment, at den politiske stat i sin form sub specie rei publicae udtrykte alle sociale kampe, behov og sandheder, mundede hans undersøgelser ud i, »at det borgerlige samfunds anatomi må søges i den politiske økonomi«, som han senere (i Forordet fra 1859) – retrospektivt – formulerede det. Samtidig med denne af den tyske arbejderklasses begyndende brug af revolutionær vold inspirerede teoretiske overgang til den »politiske økonomi« fuldbyrder han overgangen fra den jakobinsk borgerlige revolution, som vil løse de sociale spørgsmål og den arbejdende klasses behov sub specie rei publicae, til det moderne proletariats selvstændige aktion; et proletariat, der er besluttet på at søge de specifikke årsager til sin undertrykkelse og den specifikke vej til sin frigørelse i den politiske økonomi (eller rettere: i kritikken af den), og som nu kun behandler alle den samfundsmæssige aktions andre former – politikken inklusive – som midler, der er underordnet den økonomiske aktion. At denne overgang til proletariatets standpunkt som antydet på ingen måde betød en simpel overtagelse af resultaterne af den hidtidige udvikling af den økonomiske videnskab, men at den politiske økonomi – akkurat som den politiske stat – var (og er) fjendeland for proletariatet (Korsch), er i dag så meget desto vigtigere at erindre sig, som vareproduktionen og alle herpå baserede og fetichistiske former (også staten og politikken) er blevet hæmsko for udviklingen af den samfundsmæssige produktionsproces. En specifikation af forholdet mellem »økonomi og politik« under disse betingelser er en af de vigtigste teoretiske arbejdsopgaver, den revolutionære bevægelse står over for i dag. Tager man ikke denne opgave alvorligt, altså: griber man den ikke videnskabeligt an, vil proletariatet for Gud ved hvilken gang spilde sine kræfter på uforstandige, nytteløse og i blod kvalte rejsninger.


Sidst opdateret 20.10.2008