Hvad er fremmedgørelse?

Ernest Mandel (1970)

Forord af Bertel Nygaard (1995)

 

Forord

Den marxistiske fremmedgørelsesteori har forvirret mange. Mange er gået fejl af den, har misforstået og derfor misbrugt den. Samtidig er fremmedgørelsesteorien nok den del af den marxistiske teori, som har vundet størst indpas i ikke-marxistiske kredse.

Artiklen i denne pjece er af Ernest Mandel, den kendte marxistiske økonom og teoretiker, der hele livet kæmpede for en mere menneskelig verden, for socialismen. Han var i mange år medlem af Fjerde Internationales ledelse og var altid arbejderklassens og de undertrykte folkeslags allierede i en uforsonlig kamp mod de kapitalistiske undertrykkere og koloniherskerne, og mod bureaukraterne i de såkaldt “socialistiske” stater. Han døde i juli 1995.

Artiklen er baseret på en forelæsning, som Mandel holdt på St. Olaf College i Northfield, Minnesota, USA i september 1968. Selv om denne tekst altså har over 25 år på bagen, vil man have svært ved at finde steder, hvor den har mistet sin aktualitet som elementær indføring i den marxistiske fremmedgørelsesteori. Og som sådan falder den på et tørt sted.

Artiklen er en kort gennemgang af fremmedgørelsesteoriens teoretiske og historiske udvikling fra Hegel til Marx, og den er samtidig en fremstilling af, hvordan fremmedgørelsen kommer til udtryk i det moderne, senkapitalistiske samfund. Teksten er overstrøet med en række konkrete eksempler, der letter forståelsen af dette emne, som ellers godt kan virke kompliceret.

Denne pjece blev udgivet på dansk første gang i 1972 af Revolutionære Socialisters Forbund og er siden blevet genoptrykt nogle gange. Men da pjecens gamle oplag i dag alle er udgået, genudsendes den nu med et nyt layout, som gør teksten mere læsevenlig.

Bertel Nygaard, december 1995.