Imperialismen som kapitalismens højeste stadium

(en populær oversigt)

Vladimir Lenin (1916)

 


Skrevet i januar-juni 1916.

Første gang trykt i midten af 1917 i Petrograd som brochure på forlaget Parus. Forordet til de franske og tyske udgaver trykt i 1921 i tidsskriftet Kommunistitjeskij Internatsional, Nr. 18.

Oversat til dansk af Robert Mikkelsen. Denne udgave gennemset og revideret af Martin Thomsen.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 6, s. 66-177, Forlaget Tiden, København 1981.

 

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 20. maj 2003.


 

Indhold

Forord
Forord til den franske og tyske udgave
 
Imperialismen
I. Produktionens koncentration og monopolerne
II. Bankerne og deres nye rolle
III. Finanskapital og finansoligarki
IV. Kapitaleksporten
V. Verdens opdeling mellem kapitalistsammenslutningerne
VI. Verdens opdeling mellem stormagterne
VII. Imperialismen som et særligt stadium af kapitalismen
VIII. Kapitalismens parasitisme og forfald
IX. Kritik af imperialismen
X. Imperialismens historiske placering
 
Lenins noter
Udgiverens noter

 

Herover er værket opdelt i kapitler. Du kan også læse hele værket i samme fil (ca. 300 kB).

 


Sidst opdateret 20.5.2003