Dagen efter den sociale Revolution

Karl Kautsky (1902)


Skrevet på baggrund af det andet af to foredrag holdt i Holland i april 1902. De to foredrag blev senere samme år udgivet på tysk med fællestitlen Die Soziale Revolution. Første del hed Sozialreform und soziale Revolution, anden del, som her er oversat, hed Am Tag nach der sozialen Revolution
Fra Socialistisk Bibliotek, 1. årgang, nr. 3, 1910.
Genudgivet af Forlaget Fremad som bind 5 i serien Socialistisk Bibliotek i 1946 med indledning af Ib Kolbjørn.

Den oprindelige tyske tekst findes i PDF-format (dog 3. reviderede oplag). Marxists Internet Archive’s Kautsky-arkiv har en engelsk oversættelse.

Overført til internet af Per Benny Paulsen.
Kopieret til Marxisme Online 26. juni 2008 fra perbenny.dk iflg. aftale.
(Der er dog her tilføjet en del afsnits-ombrydninger med hjælp fra den tyske udgave.)


Læs hele teksten

Indhold

1. Opgavens Begrænsning
2. Ekspropriatorernes Ekspropriation
3. Beslaglæggelse med eller uden Erstatning
4. Hvorledes Arbejderne kan drages til Arbejdet
5. Produktionens Forøgelse
6. Produktionsprocessens Vedligeholdelse
7. Resterne af den private Ejendom til Produktionsmidlerne
8. Den åndelige Produktion
9. De psykologiske Forudsætninger for Proletariatets Herredømme


Sidst opdateret 26.6.2008