Spanien 1936

Folkefront eller arbejdermagt?

Charlie Hore (1986)


Oversat fra Charlie Hore: Spain 1936: Popular Front or Workers’ Power?, London 1986, af Karin Marcussen.

Udgivet på dansk i marts 1988 af Internationale Socialisters Forlag (nu Modstand.org). ISBN 87-1262-012-9
Til web-udgaven er der foretaget mindre rettelser i oversættelsen.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 12. maj 2010.


DA DEN SPANSKE BORGERKRIG brød ud i juli 1936, vakte den håb hos en hel generation af socialister. Efter at fascistiske regimer var kommet til magten i Italien, Tyskland, Portugal og Østrig kom begivenhederne som et lyn fra en klar himmel. Et levende bevis på, at fascismens fremmarch kunne bremses.

MEN SPANIEN ‘36 VAR MERE end det. Det var de spanske arbejdere, som slog Francos opstand tilbage.

1930’erne var også et årti med massearbejdsløshed og økonomisk nedgang. Endelig rejste arbejderne sig og kæmpede imod. På hundredvis af fabrikker blev produktionen nu styret af arbejderkollektiver. I store og små byer blev fordelingen af mad, medicin og andre livsfornødenheder kontrolleret af arbejderkomiteer. På landet afskaffede bønderne herremændenes århundredgamle magt og dyrkede markerne kollektivt.

HVEM SKULLE NU regere Spanien? Folkefronten, en alliance af venstrefløjspartier, som var kommet til magten umiddelbart før oprøret, eller arbejdermagten selv? Dette spørgsmål afgjorde arbejdermagtens sejr eller nederlag.

Indhold

Indledning
Folkefronten og Francos opstand
Krig og revolution
Revolutionens nederlag: Madrid
Revolutionens nederlag: Barcelona
Konklusioner
Noter

Kronologi
Forkortelser
Læs mere


Sidst opdateret 12.5.2010