Rosa Luxemburg
- en politisk biografi

Tony Cliff (1959)

Noter

 

Noterne er til denne WWW-udgave anbragt i forbindelse med de afsnit, som de hører til.

 

Til noterne er benyttet følgende forkortelser:

Akk: Rosa Luxemburg: "Die Akkumulation des Kapitals. Ein beitrag zur ökonomischen Erklärung des lmperialismus", Frankfurt (Neue Kritik) 1965.

ARUS: Rosa Luxemburg: "Ausgewählte Reden und Schriften", udgivet af Marx-Engels-Lenin-Institut ved SED's centralkomité, Berlin (Dietz) 1951.

GW: Rosa Luxemburg: "Gesammelte Werke", udgivet af Clara Zetkin og Adolf Warski, Berlin (VIVA). Bind VI: "Die Akkumulation des Kapitals" (1923), Bind III: "Gegen den Reformismus (1925), Bind IV: "Gewerkschaftkampf und Massenstreik" (1928).

PS: Rosa Luxemburg: "Politische Schriften", udgivet af Ossip K. Flechtheim, Frankfurt (EVA) bind I og II 1966, bind III 1968.

MEW: Karl Marx-Friedrich Engels: "Werke", udgivet af Institut für Marxismus-Leninismus ved SED's centralkomité, Berlin (Dietz) 1959 ff.

DuM: "Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung", Reihe II: 1914-1945, udgivet af Institut für Marxismus-Leninismus ved SED's centralkomité, Berlin (Dietz) 1958. Bind I: juli 1914 til oktober 1917.

 

I øvrigt henvises yderligt interesserede til de to fremragende og i forhold til dette værk mere detaljerede: Paul Frölich: "Rosa Luxemburg. Gedanke und Tat", Hamburg 1949. Den er oversat til engelsk under titlen: "Rosa Luxemburg", London (Pluto Press) 1972. Den anden biografi er Paul Nettl: "Rosa Luxemburg", Köln/Berlin 1967.

 

NB: Uddragene fra Luxemburgs skrifter i denne bog er selvstændige oversættelser. Der kan derfor forekomme forskelle mellem disse og andre danske udgivelser af Luxemburgs skrifter.

 

Finder du egentlige fejl i teksten, bedes du sende en mail til Web-side redaktøren, så de kan blive rettet.

 


Sidst opdateret 4.6.00