Forord til:
Revolutionær organisation i 80’erne:
Et perspektiv for socialister

Tom Christiansen (1989)


Trykt i Against the Current, formentlig 1986.

Fra International Socialisme. Politiske arbejdstekster, nr. 9, juni 1990, s. 26.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 8. dec. 2014.


Alex Callinicos er ledende medlem af det britiske Socialist Workers Party (SWP) og varetager i vidt omfang SWP’s kontakt til revolutionære organisationer i andre lande. Den følgende artikel Revolutionær organisation i 80’erne – Et perspektiv for socialister har Callinicos skrevet til det amerikanske blad Against the current, som udgives af organisationen Solidarity.

Solidarity er en socialistisk organisation, som blev dannet i 1986 gennem en omgruppering af en række mindre grupper på den yderste venstrefløj i USA (International Socialists, Socialist Unity, Workers Power og uafhængige marxister). Solidarity har i dag et temmelig uklart program, men ønsker gennem omgrupperingen at gennemgå en proces, hvor socialister dels kan samles omkring arbejdet i massebevægelserne, dels kan diskutere sig frem til grundlaget for en “levedygtig socialistisk organisation”.

I artiklen “Et perspektiv for socialister” giver Callinicos sit bud på, hvad det fælles grundlag bør være i en sådan proces, og forklarer dermed, hvorfor SWPs søsterorganisation i USA, International Socialist Organization (ISO), ikke er gået med i Solidarity. Artiklen sammenfatter på denne måde ganske eksemplarisk tre dele: 1) vurderingen af klassekampen i dag. 2) de vigtigste elementer i IS-traditionen og 3) partiopbygning idag. Enkelte steder optræder navne på grupper og personer, som er ukendte for de fleste IS'ere, men det bør ikke forstyrre udbyttet af artiklen.

Artiklen er før udgivet af Internationale Socialister i Danmark i april 1987. Der er i denne anden udgave kun foretaget enkelte redaktionelle rettelser af oversættelsen.

København d. 31. oktober 1989
Tom Christiansen

Revolutionær organisation i 80’erne: Et perspektiv for socialister

Klassekampen i dag

Forberedelse til opsvinget

Klarhed i politikken

De socialistiske landes natur

Fagbureaukratiets rolle

Revolutionære og socialdemokratiet

Opbygning for fremtiden

Noter


Sidst opdateret 3.4.2015