Kvinden og socialismen

August Bebel (1879)


Die Frau und der Sozialismus, udgivet første gang i 1879 (siden i over 50 oplag).

Teksten her er oversat til dansk af Per Benny Paulsen fra den norske Socialismen. Kvinden og socialismen, J. Aass’ forlag, Kristiania 1912, som er oversat fra den tyske 1909-udgave.
Som det fremgår af indledningen, udgør “Det som var bogens egentlige kerne, kvindens udviklingshistorie i samfundet, ... i de sidste store udgaver kun indledningen” (her del 1). I forhold til den tyske udgave er større, væsentlige afsnit af kvindedelen udeladt i den norske (og dermed danske) udgave.

Overført til internet af Per Benny Paulsen.
Kopieret til Marxisme Online 1. aug. 2008 fra perbenny.dk iflg. aftale.
(Der er her tilføjet en del afsnits-ombrydninger med hjælp fra den trykte norske udgave.)


Indhold

Indledning

Del 1

Urhistoriens hovedepoker
Kvinden i oldtiden og middelalderen
Kvinden i nutiden
Prostitutionen som en nødvendig social indretning i det borgerlige samfund
Kvindens retslige og politiske stilling

Del 2: Stat og samfund

Klassestaten og det moderne proletariat
Koncentrationsprocessen i den kapitalistiske industri
Kriser og konkurrence
Revolutionen i landbruget

Del 3: Samfundets socialisering

Den sociale revolution
Det socialistiske samfunds grundtræk
Socialismen og landbruget
Ophævelse af staten
Religionens fremtid
Det socialistiske opdragelsesvæsen
Kunst og litteratur i det socialistiske samfund
Personlighedens frie udvikling
Kvinden i fremtiden
Internationaliteten
Befolkningsspørgsmålet og socialismen

Slutning


Sidst opdateret 22.11.2008